Občanské právo

Poradíme vám při sjednávání, změnách a ukončení smluvních vztahů, při uplatňování nároků z porušení smluvních i jiných povinností. Navrhneme či zrevidujeme pro Vás smlouvy a jiné písemné materiály. Budeme jednat Vaším jménem a zastupovat Vás při jakémkoli jednání. Budeme obhajovat Vaše zájmy při soudním či mimosoudním řešení sporů.

V oboru občanského práva nabízíme právní služby zejména v oblastech:

 • ochrana duševního vlastnictví
 • ochrana osobnosti
 • ochrana osobních údajů
 • právní vztahy k nemovitostem a k bytům
 • právo vlastnické, zástavní, věcná břemena
 • nájem a podnájem
 • práva a povinnosti spojené s členstvím v bytovém družstvu
 • ochrana spotřebitele
 • odpovědnost za škodu na majetku či zdraví
 • zdravotnické právo
 • bezdůvodné obohacení
 • správa majetku a majetkové vypořádání
 • dědění
 • rodinné právo
 • majetkové vztahy mezi manžely
office@akcavarova.cz777 073 527
ČAK EČ: 14545
Datová schránka: qwwmjtv