Vymáhání pohledávek

Zastupování klientů před soudy a rozhodčími orgány činí základ služeb poskytovaných naší advokátní kanceláří, ať již se jedná o vymáhání pohledávek nebo ochranu jiných zájmů našich klientů. Nabízíme však více než „jen“ soudní vymáhání pohledávek. Poskytujeme služby od převzetí případu až do jeho úplné vyřešení, tj. úhrady dlužné částky nebo jiného skončení věci.

Při vymáhání pohledávek bereme vždy ohled na základní zájem našich klientů, kterým je co možná maximální úhrada dlužné částky. Obvyklý postup obvykle obnáší odeslání písemné výzvy dlužníkovi k úhradě jeho dluhu, telefonický kontakt s dlužníkem, případné jednání s dlužníkem o způsobu úhrady jeho dluhu či přípravu dohody o narovnání nebo splátkového kalendáře podle pokynů klienta. Již samotná skutečnost, že se v procesu vymáhání pohledávky objeví advokátní kancelář, přiměje mnoho dlužníků uhradit dlužnou částku a není nutno přistupovat k samotnému soudnímu řízení.

Pokud dlužník neuhradí dlužnou částku dobrovolně, zastupujeme klienta ve všech fázích soudního či rozhodčího řízení (příprava podkladů, podání žaloby, účast na jednáních, zastupování v případném odvolacím řízení). Pokud dlužník ani přes pravomocný rozsudek nesplní svoji povinnost, zastupujeme (ve spolupráci se soudními exekutory) klienta v exekučním řízení, případně též v řízení konkursním a vyrovnacím.

office@akcavarova.cz777 073 527
ČAK EČ: 14545
Datová schránka: qwwmjtv