Ceník právních služeb

Právní služby poskytujeme za smluvní odměnu která se odvíjí dle náročnosti, zaměření a rozsahu poptávaných služeb. 
Smluvní odměna se obvykle sjednává v níže uvedených variantách.

HODINOVÁ ODMĚNA

Hodinová odměna, tj. výše úplaty za hodinu poskytování právních služeb (zpravidla v rozmezí 2.000 až 5.000,- Kč za hodinu.

PAUŠÁLNÍ ODMĚNA

Paušální odměna, tj. pravidelná odměna dle dojednaného objemu obvykle různorodých právních služeb.

ÚKOLOVÁ ODMĚNA

S klientem lze předem dohodnout konečnou částku, která mu bude vyúčtována po ukončení poskytování právních služeb např. v případě sepisu jednoduché smlouvy, založení s.r.o. nebo v případě, kdy je rozsah prací z povahy věci dán.

KOMBINACE

Případně kombinací z výše uvedených možností.
Ceny advokátních služeb, které poskytujeme, jsou stanoveny dle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění, a dle § 6–12 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, v platném znění.